143 ασθενοφόρα Peugeot στο ΕΚΑΒ

Η ελληνική αντιπροσωπεία της Peugeot ανέλαβε να παραδώσει στο Ίδρυμα Νιάρχος 143 υπερσύγχρονα ασθενοφόρα τα οποία στη συνέχεια το Ίδρυμα θα τα δωρίσει στο ΕΚΑΒ. Τα Peugeot Boxer θα διασκευαστούν σε ασθενοφόρα στην Πορτογαλία από πιστοποιημένο διασκευαστή του εργοστασίου της Peugeot.
Στο διαγωνισμό συμμετείχαν συνολικά 5 εταιρείες και η διαδικασία επιλογής ολοκληρώθηκε με την επικράτηση της Peugeot. Υπολογίζεται ότι τα οχήματα θα παραδοθούν στο ΕΚΑΒ σε χρόνο ρεκόρ από την υπογραφή της σύμβασης. Ο Όμιλος Συγγελίδη θέλοντας να συνεισφέρει στο τεράστιο κοινωνικό έργο που επιτελεί το Ίδρυμα Νιάρχος και ειδικότερα στην συγκεκριμένη δωρεά, θα παρέχει για τα δύο πρώτα χρόνια ζωής των οχημάτων, δωρεάν την προληπτική συντήρηση στα εξουσιοδοτημένα συνεργεία της Peugeot στην ελληνική επικράτεια.
Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από τα 143 ασθενοφόρα του Ιδρύματος Νιάρχος, η Peugeot του Ομίλου Συγγελίδη το 2017 έχει αναλάβει και την παράδοση ασθενοφόρων οχημάτων στη ΔΕΗ, τα Ηνωμένα Έθνη, την ΕΒΟΛ, το Δήμο Κέας, τα Λατομεία Κυριακίδης, καθώς και 4 ασθενοφόρα δωρεά της εταιρείας Οδοσήμανση στο ΕΚΑΒ.