Αλλαγές στην εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων

Σκληρή αντιμετώπιση θα έχουν με το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών όσοι δραστηριοποιούνται στην εισαγωγή-εμπορία εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, αλλά και όσοι ιδιώτες θελήσουν να αγοράσουν αυτοκίνητο από την αλλοδαπή και να το εισάγουν στη χώρα μας.
Το εν λόγω νομοσχέδιο προβλέπει τα εισαγόμενα αυτοκίνητα να συνοδεύονται με έγγραφα που πιστοποιούν τον αριθμό χιλιομέτρων από τα ΚΤΕΟ των χωρών που κυκλοφόρησαν, βεβαιώσεις από τους εγχώριους εισαγωγείς και βεβαίως τσουχτερά πρόστιμα (5-πλάσιο της αξίας του αυτοκινήτου) σε όσους προσπαθήσουν να παραποιήσουν τα πιστοποιητικά που συνοδεύουν το αυτοκίνητο.
Με άλλα λόγια, ο εισαγωγέας (έμπορος ή ιδιώτης) που θα φέρει ένα αυτοκίνητο στη χώρα μας, θα πρέπει να έχει αυτό έγγραφο από το ΚΤΕΟ της χώρας που κυκλοφορούσε πριν πουληθεί, στο οποίο θα αναγράφονται τα χιλιόμετρα του αυτοκινήτου και οι αντίστοιχοι έλεγχοι που έγιναν σ’ αυτό. Όλα αυτά βεβαίως ξεσήκωσαν θύελλα στις τάξεις των εμπόρων-εισαγωγέων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και βεβαίως άνοιξε «μέτωπο» με το αρμόδιο Υπουργείο. Και μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο παγώνουν οι εισαγωγές των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων…
Για τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
  1. Βεβαίωση της αρχής που εξέδωσε την άδεια κυκλοφορίας στη χώρα που κυκλοφόρησε το αυτοκίνητο, στην οποία αναγράφεται η ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης, η έγκριση τύπου, ο κυβισμός του κινητήρα, οι εκπομπές CO2, καθώς και αν υπάρχει προηγούμενος ιδιοκτήτης.
  2. Βεβαίωση της ελληνικής αντιπροσωπείας για τυχόν ανακλήσεις έχουν στο αυτοκίνητο και πότε έγιναν αυτές.
  3. Βεβαίωση του ΚΤΕΟ της χώρας από όπου προέρχεται το αυτοκίνητο με αναγραφή πότε έγιναν οι έλεγχοι και αν αυτοί έγιναν στην ώρα τους, πιθανές εκκρεμότητες ελέγχων, πόσοι απ’ αυτούς ήταν επιτυχείς και τα χιλιόμετρα που είχε το αυτοκίνητο σε κάθε έλεγχο. Όλες οι παραπάνω βεβαιώσεις από ξένη χώρα, θα πρέπει να προσκομίζονται με επίσημη μετάφραση.
  4. Ο Έλληνας αγοραστής θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι έχει λάβει γνώση των προαναφερθέντων στοιχείων, καθώς και το δελτίο ελέγχου από ελληνικό ΚΤΕΟ για την ταξινόμηση στη χώρα μας του εισαγόμενου αυτοκινήτου.

Αν διαπιστωθούν παραποιημένα στοιχεία ή πλαστές βεβαιώσεις του ΚΤΕΟ της χώρας προέλευσης του αυτοκινήτου, το πρόστιμο που προβλέπεται στον παραβάτη ανέρχεται στο πενταπλάσιο της αξίας πώλησης του αυτοκινήτου.