Οι καλύτεροι πωλητές Honda και Mitsubishi

Οι καλύτεροι πωλητές Honda και Mitsubishi στην Ελλάδα βραβεύτηκαν και πιστοποιήθηκαν από την Αδελφοί Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε., η οποία και έχει επενδύσει τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση τους με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών σε όλους τους τομείς.
Οι καλύτεροι πωλητές Honda και Mitsubishi στην Ελλάδα.
Η ακαδημία πωλήσεων του ομίλου σε συνεργασία με την ΡΡΡ Learn, αποτελεί μία ολοκληρωμένη λύση για την ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού του δικτύου των καταστημάτων της Αδελφοί Σαρακάκη. Πρόκειται για ένα πολυεπίπεδο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στον κλάδο της εμπορίας αυτοκινήτων, το οποίο αναπτύσσει τις απαραίτητες ικανότητες, μέσα από ένα σύστημα που ακολουθεί τον πωλητή σε όλη την επαγγελματική καριέρα του και οδηγεί σε διάφορα επίπεδα πιστοποίησης. Η πιστοποίηση των πωλητών αποτελεί μία ενδελεχή διαδικασία πολυδιάστατης αξιολόγησης γνώσεων, ικανοτήτων, στάσεων και αντιλήψεων. Οι πιστοποιημένοι πωλητές είναι σε θέση να εξυπηρετούν τους πελάτες στα καταστήματα Ηonda και Mitsubishi Motors ακολουθώντας εξαιρετικά πρότυπα συμπεριφοράς, συστημάτων και διαδικασιών, τα οποία αρμόζουν στην εικόνα του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη και των μαρκών που αντιπροσωπεύει.