Επίσημο: Στον Όμιλο Βασιλάκη οι Hyundai και Kia

Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ομίλου Δάβαρη και Ομίλου Βασιλάκη για την συνεργασία στην αντιπροσώπευση των εταιρειών αυτοκινήτων Hyundai και KIA στην Ελλάδα.

Στον όμιλο Βασιλάκη το 70% των Hyundai και Kia στην Ελλάδα…

Ως γνωστό ο Όμιλος Π.&Ρ. Δάβαρη αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα και η συνεργασία με άλλο Όμιλο ήταν αναπόφευκτη. Ο Όμιλος Βασιλάκη είναι αυτός που ανέλαβε να δώσει λύση στο πρόβλημα, αλλά μεγάλο εμπόδιο στη συμφωνία ήταν τα χρέη της εταιρείας προς τις τράπεζες. Τελικά μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο Ομίλων και των τραπεζών επήλθε η αναμενόμενη συμφωνία αφού οι τράπεζες προχώρησαν σε «κούρεμα» των δανείων του Ομίλου Δάβαρη κατά 39%
Η συμφωνία για την εξυγίανση των εταιρειών του Ομίλου Δάβαρη (Hyundai Ελλάς και Autodeal) που αντιπροσωπεύουν τα αυτοκίνητα Hyundai και KIA στην Ελλάδα, προβλέπει εκτός από το «κούρεμα» των δανείων, χορήγηση νέου τραπεζικού δανείου και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που θα καλύψει ο Όμιλος Βασιλάκη καταλαμβάνοντας έτσι το 70% των μετοχών από τις δύο εταιρείες. Το υπόλοιπο ποσοστό 30% των μετοχών θα παραμείνει στον Π. Δάβαρη.
Σχετικά με την συμφωνία ο Όμιλος Βασιλάκη εξέδωσε την παρακάτω αναλυτική ανακοίνωση:

Σε συνέχεια αρκετών μηνών προετοιμασίας & διαπραγμάτευσης υπεγράφη συμφωνία εξυγίανσης του Ομίλου Δάβαρη & των Τραπεζών Πιστωτών του με συμμετοχή του Ομίλου Βασιλάκη ως νέου Επενδυτή. Συγκεκριμένα η Derasco, εταιρεία ελεγχόμενη από τον κ Θ. Βασιλάκη, υπέγραψε κατά την τελευταία εβδομάδα του 2016, σύμβαση εξυγίανσης των εταιρειών HYUNDAI HELLAS Π. & Ρ. Δάβαρη ABEE (εισαγωγέας διανομέας Hyundai) & AUTODEAL Π. & Ρ. Δάβαρη ABEE (εισαγωγέας διανομέας KIA) με τις Τράπεζες Πιστωτές τους όσο και τους μετόχους των δύο Εταιρειών. Η σύμβαση προβλέπει συμφωνία για τον σημαντικό περιορισμό των οφειλών των δυο εταιρειών, κυρίως σε επίπεδο Τραπεζικών δανείων, μέσω της υπαγωγής των δυο εταιρειών σε διαδικασία εξυγίανσης με βάση της διατάξεις του άρθρου 106β.
Με κύρια προϋπόθεση την ολοκλήρωση της διαδικασίας αίτησης εξυγίανσης του 106β, η οποία έχει ήδη υποβληθεί στα Δικαστήρια και αναμένεται να εξελιχθεί στους επομένους μήνες, η συμφωνία προβλέπει την επανακεφαλαιοποίηση των δυο εταιρειών από την DERASCO με συνολικά κεφάλαια 20 εκ ευρώ, μέσω αύξησης κεφαλαίου που θα αντιστοιχεί συνολικά στο 70% των μετοχών των δυο εταιρειών. Ο κος Πάνος Δάβαρης θα παραμείνει επίσης μέτοχος των εταιρειών με 30%.
Τα μέρη έχουν λάβει την σύμφωνη γνώμη των δύο κατασκευαστών, Hyundai & KΙΑ, τόσο για την προβλεπόμενη αλλαγή μετοχικής σύνθεσης όσο και για την υποβολή των εταιρειών στην εξυγιαντική διαδικασία του 106β. Είναι σημαντικό επίσης ότι έχει προβλεφθεί ενδιάμεση χρηματοδότηση που προέρχεται τόσο από τον Επενδυτή όσο και από τις Τράπεζες για να διασφαλίσει τις βασικές προϋποθέσεις εμπορικής λειτουργίας των δυο εταιρειών κατά τους επομένους μήνες που θα διαρκέσει η εξυγιαντική διαδικασία κατά τις προβλέψεις του 106β.
Τόσο ο Όμιλος Δάβαρη όσο και ο Όμιλος Βασιλάκη προσδοκούν ότι η επιτυχής ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας θα δώσει την δυνατότητα στις εταιρίες HYUNDAI HELLAS Π. & Ρ. Δάβαρη ABEE (Hyundai) & AUTODEAL Π. & Ρ. Δάβαρη ABEE (ΚΙΑ) να διαδραματίσουν εκ νέου σημαντικό ρολό στην αγορά αυτοκίνητου.