Βαριά φορολόγηση στα εταιρικά αυτοκίνητα με leasing

Με το πολυνομοσχέδιο που πρόσφατα κατατέθηκε στη Βουλή, αλλάζει ο τρόπος φορολόγησης των εταιρικών αυτοκινήτων (leasing) και μάλιστα θα έχει αναδρομική ισχύ. Πιο συγκεκριμένα, η αξία παραχώρησης αυτοκινήτου σε εργαζόμενο εταιρείας ή μέτοχο από φυσικό ή νομικό πρόσωπο αυτής, για όσο χρονικό διάστημα παραχωρηθεί εντός του φορολογικού έτους, υπολογίζεται ως ποσοστό της λιανικής τιμής του αυτοκινήτου προ φόρων!

Αλλάζει η φορολογία στα αυτοκίνητα leasing.

– Για αυτοκίνητο με λιανική τιμή προ φόρων μέχρι 12.000 ευρώ, το 4% αυτής υπολογίζεται ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα.

– Από 12.001 έως 17.000 ευρώ λιανικής τιμής προ φόρων το 7% αυτής υπολογίζεται στο ετήσιο εισόδημα.

– Από 17.001 – 20.000 ευρώ λιανικής τιμής προ φόρων το 14% αυτής υπολογίζεται ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα

– Από 20.001 – 25.000 ευρώ λιανικής προ φόρων το ποσοστό είναι 18% και για αυτοκίνητο πάνω από 25.001 ευρώ λιανικής τιμής προ φόρων το ποσοστό είναι 22% ανεξαρτήτως αν το αυτοκίνητο είναι ιδιοκτησία της εταιρείας ή μισθωμένο.

Επίσης η αξία παραχώρησης του αυτοκινήτου μειώνεται ανάλογα με την παλαιότητά του. Μέχρι 2 έτη δεν υπάρχει καμία μείωση. Από 3-5 έτη το ποσοστό παραχώρησης μειώνεται κατά 10%, για 6-9 έτη 25% και από 10 έτη και πάνω 50%. Από τις διατάξεις του νομοσχεδίου εξαιρούνται τα επαγγελματικά αυτοκίνητα, καθώς και αυτά που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς και έχουν λιανική τιμή προ φόρων μέχρι 12.000 ευρώ.