Νέος διευθυντής marketing στην Kia

Ο κ. Νάσος Κραββαρίτης αναλαμβάνει καθήκοντα διευθυντή marketing στην Kia Hellas από τις 14 Ιανουαρίου. Διαθέτει μακρά και επιτυχημένη επαγγελματική εμπειρία στο χώρο του αυτοκινήτου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε υψηλές διοικητικές θέσεις στην Ευρώπη (Head of CRM Central & South Eastern Europe, BMW) και Μ. Ανατολή (Head of Marketing, Daimler Middle East & Levant).

Τελευταία εργάστηκε στο Volkswagen Group Saudi Arabia κατέχοντας τη θέση του Marketing Director της Audi. O κ. Κραββαρίτης είναι κάτοχος πτυχίου οικονομικών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεταπτυχιακού τίτλου MBA από το University of Sunderland, UK, καθώς και Pg. Diploma στο Digital Marketing από το Digital Marketing Institute, Ireland.