Η Nissan εκπαιδεύει το προσωπικό της

Με μια ακόμη καινοτομία που αποσκοπεί στην παροχή υπηρεσιών εξαιρετικής ποιότητας προς τους πελάτες της, η Nissan Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε εφαρμόζει από το 2016 το πρωτοποριακό πρόγραμμα πανευρωπαϊκής αξιολόγησης δεξιοτήτων και γνώσεων, για τους συμβούλους πωλήσεων και service της Nissan.
Στα θρανία της Nissan Academy οι σύμβουλοι πωλήσεων και service της Nissan.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί μέρος του ολοκληρωμένου συστήματος εκπαίδευσης της Ακαδημίας Nissan και στόχος του είναι η αξιολόγηση των γνώσεων, αλλά και η συνεχής εκπαίδευση κάθε σύμβουλου πωλήσεων και service της μάρκας. Με το πρόγραμμα αυτό, η Nissan Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε εξοπλίζει το προσωπικό του εξουσιοδοτημένου δικτύου της με τις απαραίτητες δεξιότητες, έτσι ώστε οι πελάτες της να απολαμβάνουν τα προνόμια μοναδικών υπηρεσιών που κάθε φορά θα ξεπερνούν τις προσδοκίες και τις ανάγκες τους !
Στο πλαίσιο των παραπάνω, η Nissan Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε προχώρησε ήδη στην αξιολόγηση του συνόλου του προσωπικού που έχει άμεση και καθημερινή επαφή με τους πελάτες της. Στο επόμενο στάδιο του προγράμματος, θα διεξαχθεί ατομική εκπαίδευση για κάθε εργαζόμενο, στη βάση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησής του, με γνώμονα τη περαιτέρω ενδυνάμωση των ικανοτήτων του.