Αλλάζουν τα Τέλη Κυκλοφορίας το 2018;

Νέο τρόπο υπολογισμού για τα Τέλη Κυκλοφορίας του 2018 επεξεργάζεται το υπουργείο οικονομικών, με στόχο την εφαρμογή ενός πιο δίκαιου και αντικειμενικού συστήματος με την καθιέρωση αντικειμενικών κριτηρίων.
Σύμφωνα με πρόσφατη συνέντευξή της στο Α.Μ.Π.Ε. η υφυπουργός οικονομικών κα Παπανάτσιου είπε:

Έχουμε ήδη ξεκινήσει την επεξεργασία των δεδομένων για τη δημιουργία ειδικής εφαρμογής, που θα επιτρέπει τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας εξειδικευμένα για κάθε όχημα, με την καθιέρωση αντικειμενικών κριτηρίων και αντίστοιχων συντελεστών (με αυτόματη μείωση του ύψους των τελών ανά έτος με τη χρήση σχετικού συντελεστή παλαιότητας). Με αυτό τον τρόπο θα καλυφθεί η ανάγκη για την υιοθέτηση και εφαρμογή ενός δίκαιου και αντικειμενικού συστήματος υπολογισμού του ύψους των τελών κυκλοφορίας και θα αρθούν σε μεγάλο βαθμό οι αδικίες του τρέχοντος εφαρμοζόμενου συστήματος. Φέτος επιλέξαμε να μείνουν αμετάβλητα τα τέλη κυκλοφορίας προκειμένου να μην γίνουν βεβιασμένες τροποποιήσεις και να πάμε σε ένα ορθότερο σύστημα.

Επίσης η κα Παπανάτσιου δεν απέκλεισε την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας για μέρος του έτους, όπως ίσχυε πέρυσι, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι πρόθεση του υπουργείου δεν είναι μια τέτοια μόνιμη ρύθμιση που θα δίνει τη δυνατότητα κυκλοφορίας ενός αυτοκινήτου για ορισμένους μήνες, καταβάλλοντας ο κάτοχός του το ανάλογο ποσό.