Μέχρι 9 Ιανουαρίου τελικά παρατείνονται τα Τέλη Κυκλοφορίας

Παρατείνεται μέχρι 2 Ιανουαρίου 9 Ιανουαρίου τελικά η πληρωμή για τα Τέλη Κυκλοφορίας του 2017, γιατί η καταληκτική ημερομηνία 30 Δεκεμβρίου δεν είναι εργάσιμη ημέρα για τις αρμόδιες υπηρεσίες. Αλλά μετά από αιτήματα φορέων και πολιτών το αρμόδιο Υπουργείο προχώρησε σε άλλη μια παράταση πληρωμής των Τελών Κυκλοφορίας, μεταθέτοντας την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής τους στις 9 Ιανουαρίου 2017. Η παράταση αφορά και την κατάθεση πινακίδων κυκλοφορίας σε όσους επιθυμούν να θέσουν σε καθεστώς ακινησίας το αυτοκίνητό τους.

Προλαβαίνουμε έως 9 Ιανουαρίου, αλλιώς θα τα δούμε… διπλά!

Αξίζει να σημειώσουμε ότι όσοι δεν πληρώσουν τα Τέλη Κυκλοφορίας του οχήματός τους εντός της προκαθορισμένης ημερομηνίας, κηρύσσονται εκπρόθεσμοι και είναι υποχρεωμένοι να τα καταβάλουν στο διπλάσιο κόστος! Και βεβαίως σε λίγες ημέρες θα δούμε τα νέα στοιχεία των αυτοκινήτων που μπήκαν σε καθεστώς ακινησίας, των οποίων οι ιδιοκτήτες κατέθεσαν τις πινακίδες κυκλοφορίας τους, μη μπορώντας να αντεπεξέλθουν στη βαριά φορολόγηση των αυτοκινήτων που συνεχίζει να ισχύει στη χώρα μας, τώρα μάλιστα που την κυβερνά και η… αριστερά!