Σε ισχύ μειωμένα Τέλη Κυκλοφορίας για άρση ακινησίας

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε εγκύκλιο με οδηγίες που αφορούν στην καταβολή μειωμένων Τελών Κυκλοφορίας όταν κάποιος θελήσει να προχωρήσει σε άρση ακινησίας του αυτοκινήτου του. Οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων που θα προχωρήσουν στην άρση ακινησίας θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το κόστος των Τελών Κυκλοφορίας είναι ακριβότερο κατά 1/12 έως και 2/12 σε σχέση με τα αναλογικά ετήσια Τέλη Κυκλοφορίας και η χρέωσή τους υπολογίζεται για ολόκληρο το μήνα ανεξαρτήτως ημερομηνίας.
Αν κάποιος θελήσει να πραγματοποιήσει άρση ακινησίας του αυτοκινήτου του για 1 μήνα θα πληρώσει τα 2/12 του ποσού των ετήσιων Τελών Κυκλοφορίας.
Για την άρση ακινησίας 3 μηνών θα καταβληθούν τα 4/12 του ποσού των ετήσιων Τελών Κυκλοφορίας.
Αν κάποιος πάλι θέλει να προχωρήσει σε άρση ακινησίας του αυτοκινήτου του για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα θα πρέπει να καταβάλει τα δωδέκατα του ποσού που αναλογούν στα ετήσια Τέλη κυκλοφορίας μέχρι τέλος του έτους και επιπλέον 2/12 ετησίων τελών κυκλοφορίας.
Επίσης αν κάποιος ιδιοκτήτης αυτοκινήτου μετά τη λήξη της άρσης ακινησίας, αμελήσει και δεν επιστρέψει τις πινακίδες κυκλοφορίας στη ΔΟΥ την καθορισμένη ημερομηνία, τότε θα του επιβληθεί πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο ποσό των Τελών Κυκλοφορίας.
Ακόμη η άρση ακινησίας για 1 ή 3 μήνες δεν μπορεί να επαναληφθεί για δεύτερη φορά το ίδιο έτος.