Έβρεξε πρόστιμα για ανασφάλιστα οχήματα

Περισσότεροι από 1.150.000 ιδιοκτήτες ανασφάλιστων αυτοκινήτων, μετά από ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων τους που πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουνίου από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ειδοποιήθηκαν μέσω e-mail ότι τους επιβλήθηκε πρόστιμο 250 ευρώ. Τα ειδοποιητήρια τα έστειλε η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που έχουν δηλώσει οι φορολογούμενοι στο TAXISNET.
Κάθε παραλήπτης του ειδοποιητηρίου μέσω e-mail, καλείται να πληρώσει στο Δημόσιο ηλεκτρονικό παράβολο 250 ευρώ ως διοικητικό πρόστιμο γιατί είχε ανασφάλιστο το όχημά του, ακόμη και αν εκ των υστέρων το ασφαλίσει. Αξίζει να σημειώσουμε ότι αν δεν καταβληθεί το πρόστιμο των 250 ευρώ, το αυτοκίνητο δεν μπορεί να ασφαλιστεί.
Επίσης όσοι δεν πληρώσουν το πρόστιμο τα στοιχεία τους θα σταλούν στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές για να τους επιβληθούν οι κυρώσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία και είναι η αφαίρεση άδεις κυκλοφορίας και πινακίδων με επιπλέον αυξημένα πρόστιμα.
Στα ειδοποιητήρια που εστάλησαν στους κατόχους ανασφάλιστων οχημάτων αναγράφονται οι εξής οδηγίες.
1) Δεν υποχρεούνται να προβούν στην ασφάλιση του οχήματός τους αν αυτό έχει πωληθεί, ή έχει αποσυρθεί από την κυκλοφορία.
2) Αν το όχημα έχει τεθεί σε ακινησία με κατάθεση των πινακίδων κυκλοφορίας στις αρμόδιες ΔΥΟ.
3) Αν διαπιστώσουν ότι τα στοιχεία του οχήματος που αναγράφονται στο ειδοποιητήριο είναι λανθασμένα.
4) Αν για διάφορους λόγους είναι απαλλαγμένοι νόμιμα από την υποχρέωση ασφάλισης του οχήματός τους.
Όσοι ιδιοκτήτες οχημάτων υπάγονται στις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει να αποταθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες (Ασφαλιστική Εταιρεία, ΔΟΥ, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών) και να ζητήσουν την εξαίρεσή τους από το αρχείο των ανασφάλιστων οχημάτων και να απαλλαγούν από το πρόστιμο.

UPDATE: Τελικά δόθηκε παράταση έως και 14 Ιουλίου 2017. Λεπτομέρειες για το πως θα γλιτώσετε το πρόστιμο εδώ.