Ημερίδα για την ηλεκτροκίνηση στις Σέρρες

Ενημερωτική ημερίδα για την ηλεκτροκίνηση και την εγκατάσταση φορτιστών ηλεκτροκίνητων οχημάτων πραγματοποιήθηκε στο επιχειρηματικό κέντρο των Σερρών «SEREXPO- Χρήστος Μέγκλας».

Η ημερίδα προσέλκυσε πολλούς ενδιαφερόμενους από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και του επιχειρείν, οι οποίοι ενημερώθηκαν για τους τρόπους και τις καλές πρακτικές για την οικοδόμηση ενός βιώσιμου μέλλοντος για τις τοπικές επιχειρήσεις και την κοινότητα μέσω της ηλεκτροκίνησης. Αντικείμενο της ημερίδας ήταν η δημιουργία ενός ικανοποιητικού δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στην περιοχή της Μακεδονίας και της Θράκης, και της διασύνδεσης αυτού του δικτύου με ανάλογο δίκτυο στη Βουλγαρία, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη διασυνοριακή μετακίνηση των χρηστών ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

Η ημερίδα διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και τελεί υπό την αιγίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Ηλεκτροκίνητου Οχήματος (ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο.). Συνδιοργανωτής της ημερίδας η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Ινστιτούτο Βιωσιμότητας και Ασφάλειας» με το διακριτικό τίτλο «Ζήτημα Ζωής».

Ο Δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης, Διευθυντής ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ και Πρόεδρος ΕΛΙΝΗΟ.

Στο χαιρετισμό του, ο κ. Ιωάννης Χατζόπουλος, ειδικός σύμβουλος του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, αναφέρθηκε στις κρίσιμες πρωτοβουλίες του υπουργείου στον τομέα της ηλεκτροκίνησης. Τόνισε τη στόχευση για ανανέωση του γερασμένου στόλου των αυτοκινήτων σε όλα τα επίπεδα (Ι.Χ., ταξί, αστικές συγκοινωνίες). Αναφέρθηκε στα κίνητρα που δόθηκαν για την αγορά ή τη μίσθωση ηλεκτρικών Ι.Χ. και δίκυκλων και στη γενναία προσπάθεια για την τοποθέτηση φορτιστών κατά μήκος του εθνικού οδικού δικτύου, καθώς και στο νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για την τοποθέτηση φορτιστών στα αστικά κέντρα.

Στην ομιλία του, ο διευθυντής του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών, Δρ. Eυάγγελος Μπεκιάρης, παρουσίασε τις δράσεις και την ποικιλομορφία του έργου του Ι.ΜΕ.Τ/ΕΚΕΤΑ., τονίζοντας ότι στοχεύει να αποτελέσει τον κύριο και συνεκτικό πόλο έρευνας στις μεταφορές, τη βιώσιμη κινητικότητα και τον τουρισμό στην Ελλάδα, με πρωταγωνιστικό ρόλο και στην Ευρώπη. Με την ιδιότητά του ως πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο), αναφέρθηκε στην ανάλυση της αγοράς της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα:

Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε όλες εκείνες τις δράσεις για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ανάπτυξη βάσης δεδομένων δικτύου φορτιστών, την προώθηση της ανάπτυξης στόλων ηλεκτροκίνητων οχημάτων από δημόσιους φορείς, την προώθηση της ηλεκτροκίνητης μικροκινητικότητας και την ανάπτυξη πρόσφορων επιχειρηματικών μοντέλων για προώθηση της ηλεκτροκίνησης.

Με μια σύντομη αποτίμηση των δράσεων του έργου EVECRI σε ό,τι αφορά τη βουλγαρική πλευρά, ο κ. Μάρτιν Ζαϊμοφ, από την Βουλγαρική Ένωση Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων, τόνισε την ανάγκη συνεργασία μεταξύ των φορέων και στις δύο πλευρές των συνόρων. Σύντομο χαιρετισμό εκ μέρους του φορέα «Ζήτημα Ζωής» απηύθυνε ο αντιπρόεδρός του Διογένης Δημητρακόπουλος, αναφερόμενος στην ανάγκη ενημέρωσης των μικρομεσσαίων επιχειρήσεων για τα οφέλη της ηλεκτροκίνησης και τους τρόπους εγκατάστασης φορτιστών.

Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας ακολούθησαν οι πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις εκ μέρους των εκπροσώπων εταιρειών που έχουν μπει δυναμικά στο χώρο της ηλεκτροκίνησης και της ενίσχυσης του δικτύου φορτιστών και μπαταριών ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Τον κύκλο των παρουσιάσεων έκλεισε με μια ανάλυση του νομικού πλαισίου της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα, ο μηχανολόγος μηχανικός, ερευνητής του Ι.ΜΕΤ., Αθανάσιος Ταμβάκος.

Με αυτή την ημερίδα ολοκληρώθηκε μια σειρά αντίστοιχων ημερίδων στην Ξάνθη (23/6) στην Αλεξανδρούπολη (8/9) και στην Καβάλα (22/9). Αξίζει να σημειωθεί ότι η ημερίδα διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Electric Vehicles and Charging Crossborders Infrastructure» (E.VE.CR.I.) με αριθμό σύμβασης No.B6.3a.01/13.04. Το έργο E.VE.CR.I «Ηλεκτρικά Οχήματα και Διασυνοριακή Υποδομή Φόρτισης» υλοποιείται μεταξύ 13/04/2021 – 12/04/2023 από τη «Συμμαχία των παραγωγών οικολογικής ενέργειας» (SPEE-BG), το EKETA/IMET-GR και τη «Βουλγαρική Ένωση Ηλεκτρικών Οχημάτων» (BAEPS-BG). Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020».