Κανείς δε θα έχει το δικό του όχημα στο μέλλον!

Δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης Διευθυντής ΙΜΕΤΕΚΕΤΑ

Νέα δεδομένα και προβλέψεις για το άμεσο μέλλον των μεταφορών έκανε ο διευθυντής του ΙΜΕΤ, Δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης, παρουσιάζοντας τις κύριες τάσεις των μεταφορών του μέλλοντος, με έμφαση στην ηλεκτροκίνηση, στο πλαίσιο του 4ου Συνεδρίου Υποδομών και Μεταφορών.

Κατά τη συζήτηση με τον Γενικό Γραμματέα Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, τους Διευθύνοντες Συμβούλους ΟΑΣΑ, ΣΤΑΣΥ, ΟΣΥ, Αττικό Μετρό Α.Ε., και τον Πρόεδρο Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, τόνισε ότι πρέπει να κινηθούμε προς την κοινόχρηστη χρήση οχημάτων.

“Στο μέλλον κανείς δεν θα έχει το δικό του όχημα”, τόνισε ο Δρ. Μπεκιάρης, καθώς το ιδιοκτησιακό μοντέλο αυτοκίνησης θα αντικατασταθεί από ένα κοινόχρηστο μοντέλο διαμοιρασμού της υπηρεσίας αυτοκίνησης. Η συγκεκριμένη εξέλιξη, πέρα από τα προφανή χρηστικά οφέλη που παρέχει για την αστική κινητικότητα, θα έχει, με τη χρήση “πράσινης ενέργειας” σημαντικές θετικές επιπτώσεις και για το περιβάλλον.

Παράλληλα, επεσήμανε ο Δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης, το κλασσικό μοντέλο στήριξης Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα για τις αστικές μεταφορές που εφαρμόστηκε και στην Αθήνα και την Ελλάδα με την σύμπραξη των ΚΤΕΛ – αλλά και στην Ευρώπη τα τελευταία 30 χρόνια, αναμένεται να μεταβληθεί. Το νέο – ανερχόμενο διεθνώς – μοντέλο βασίζεται στη σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα μαζί με την Κοινωνία των Πολιτών. Έτσι, για παράδειγμα, η εφαρμογή των αστικών εμπορευματικών μεταφορών θα βασίζεται σε κέντρα διανομής επιπέδου γειτονιάς με διανομή εμπορευμάτων στο “τελευταίο μίλι” να γίνεται από πιστοποιημένους πολίτες (κατ’ αντιστοιχία με τη συνδρομή πιστοποιημένων πολιτών στη μεταφορά επιβατών τύπου Uber). Αυτό προφανώς ωθεί στη διεύρυνση προς την παροχή και νέων υπηρεσιών, απόλυτα προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις των πολιτών, αλλά και στη βελτίωση των ήδη παρεχόμενων, μέσω της ανάδρασης από μέρους των χρηστών.