Κινούμαι Ηλεκτρικά 2: Πότε θα πληρωθούν οι δικαιούχοι;

Ευχάριστα τα νέα για τους αγοραστές ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς με ανακοίνωση του το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε ότι εγκρίθηκε η καταβολή της επιδότησης του προγράμματος “Κινούμαι Ηλεκτρικά 2” σε επιπλέον 1.368 δικαιούχους.

Συνολικά οι δικαιούχοι που εγκρίθηκαν θα θα λάβουν το ποσό των 3.431.336,24 ευρώ, κατόπιν αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά». Μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τα κεφάλαια θα πιστωθούν στους δικαιούχους στις 28 Δεκεμβρίου 2023. Για τον μήνα Δεκέμβριο 2023, το ποσό των πληρωμών ανέρχεται σε 5.478.816,17 ευρώ.

Συνολικά, έως το τέλος του 2023 θα έχουν πληρωθεί 5.823 αιτήσεις που αφορούν 6.021 οχήματα, με τη συνολική δαπάνη να ανέρχεται σε 13.934.853,61 ευρώ. Μόνο το τελευταίο εξάμηνο έχουν εκδοθεί τέσσερις αποφάσεις πληρωμής για 3.238 αιτήσεις που αφορούν 3.394 οχήματα, συνολικής δαπάνης 8.561.230,43 ευρώ.