Μειώνονται τα τεκμήρια κατά 30% από το 2025

Μείωση των τεκμηρίων αναγγέλλει η κυβέρνηση, με ισχύ από 1/1/2025. Προσοχή, δεν καταργούνται, αλλά έχουμε να κάνουμε με μειώσεις της τάξεως του 30%.

Σύμφωνα με πρόσφατη κυβερνητική εξαγγελία για τα εισοδήματα του 2024 (φορολογικές δηλώσεις 2025) θα μειωθούν τα «τεκμήρια»  κατά 30%. Όσον αφορά στα αυτοκίνητα, πρόκειται για μια αναγκαία και απολύτως θετική αλλαγή. Άλλωστε ο ΣΕΑΑ (Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτου) έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι τα τεκμήρια είναι πολλαπλάσια από το πραγματικό κόστος χρήσης (καύσιμα, ασφάλιση, συντήρηση κλπ). Συγχρόνως, τα εξωπραγματικά τεκμήρια στα αυτοκίνητα αποτρέπουν την πώληση οχημάτων μεγαλύτερης αξίας. Αυτοκίνητα που θα προσφέρουν σημαντικά δημοσιονομικά έσοδα, πχ. τέλος ταξινόμησης, ΦΠΑ κλπ.

Η μείωση των τεκμηρίων των αυτοκινήτων επίσης θα εκλογικεύσει ένα συνδεδεμένο με αυτά, παράλογο, ετήσιο φόρο, το «φόρο πολυτελούς διαβίωσης», με βάση πλέον τα 308 ευρώ, αντί 440 ευρώ που ισχύει σήμερα.