Η Nissan θα χρησιμοποιήσει “πράσινο” χάλυβα στα μοντέλα της 

Η  Nissan και η Kobe Steel ανακοίνωσαν συνεργασία στην κατασκευή των μοντέλων της, από τον Ιανουάριο του 2023 και μετά.

Ο χάλυβας Kobenable, που διατίθεται στο εμπόριο από την Kobe Steel, μειώνει σημαντικά τις εκπομπές CO2 στη διαδικασία της υψικαμίνου. Η Kobe Steel θα προμηθεύει επίσης τη Nissan με φύλλα αλουμινίου κατασκευασμένα από πρώτες ύλες «πράσινου» αλουμινίου. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που το Kobenable Steel θα χρησιμοποιηθεί σε οχήματα μαζικής παραγωγής. Η Nissan στοχεύει να επιτύχει ουδετερότητα άνθρακα σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων της έως το 2050.

Δεδομένου ότι περίπου το 60% του βάρους ενός οχήματος αποτελείται από χαλύβδινα μέρη και περίπου το 10% του βάρους του αποτελείται από μέρη αλουμινίου, η χρήση «πράσινου» χάλυβα και του «πράσινου» αλουμινίου είναι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος για τη μείωση των εκπομπών CO2 κατά την κατασκευή εξαρτημάτων, η οποία αποτελεί μέρος του κύκλου ζωής του οχήματος. Επομένως, η απόφαση των εταιρειών να χρησιμοποιήσουν το χάλυβα και το αλουμίνιο για οχήματα, οφείλεται όχι μόνο στις σημαντικές μειώσεις των εκπομπών CO2 αλλά και στο ότι μπορεί να επιτευχθεί το ίδιο επίπεδο υψηλής ποιότητας με τα συμβατικά προϊόντα.

Οι «πράσινες» πρώτες ύλες αλουμινίου που αγόρασε η Kobe Steel για την παραγωγή φύλλων αλουμινίου για λογαριασμό της Nissan, τήκονται ηλεκτρολυτικά χρησιμοποιώντας μόνο ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από την ηλιακή ενέργεια, μειώνοντας έτσι τις εκπομπές CO2 κατά την παραγωγή πλινθωμάτων αλουμινίου κατά περίπου 50%. Τα ανακυκλωμένα υλικά αλουμινίου που παράγονται στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της Nissan, θα χρησιμοποιηθούν επίσης για περαιτέρω μείωση των εκπομπών CO2 κατά την παραγωγή. Και οι δύο εταιρείες θα συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για τη μείωση των εκπομπών CO2, με στόχο τη δημιουργία μιας κοινωνίας ουδέτερης εκπομπών άνθρακα στο μέλλον.