Τεχνολογία αποφυγής σύγκρουσης διασταυρώσεων από τη Nissan

Η Nissan ετοιμάζει μια εξελιγμένη τεχνολογία υποβοήθησης οδηγού που βασίζεται στο LIDAR και παρέχει αποφυγή σύγκρουσης διασταυρώσεων.

Σε εκδήλωση στην Ιαπωνία, η Nissan παρουσίασε την ικανότητα της τεχνολογίας να εκτελεί ορισμένους αυτόματους ελιγμούς αποφυγής σύγκρουσης, στο πλέον περίπλοκο περιβάλλον των διασταυρώσεων. Το νέο σύστημα της αυτοκινητοβιομηχανίας διαθέτει μια νέα λογική ελέγχου για την αποφυγή σύγκρουσης στις διασταυρώσεις. Βασίζεται στην τεχνολογία «αληθινής εδαφικής αντίληψης» και χρησιμοποιεί αισθητήρες LIDAR επόμενης γενιάς. Μπορεί να ανιχνεύσει την ταχύτητα, τη θέση και τον πιθανό κίνδυνο σύγκρουσης με αντικείμενο, από πλευρική κατεύθυνση. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται άμεσα στη μεταβαλλόμενη κατάσταση μέσω βημάτων όπως η ενεργοποίηση έκτακτης ανάγκης των φρένων, ή η απελευθέρωση των φρένων όταν ο πιθανός κίνδυνος έχει αποφευχθεί.

Τα ατυχήματα που προκαλούνται από σφάλμα του οδηγού σε διασταυρώσεις μπορεί δυστυχώς να έχουν σημαντικές συνέπειες. Ως εκ τούτου, το υπό ανάπτυξη σύστημα σχεδιάζεται για να παρέχει βελτιωμένη υποστήριξη σε δύσκολες καταστάσεις, μέσω προηγμένων δυνατοτήτων ανίχνευσης και λήψης αποφάσεων.