Συνεργασία ομίλου Σαρακάκη – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκη ανακοίνωσε σύναψη μνημονίου συνεργασίας με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) στον τομέα της τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας.

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και θέτοντας ως βασική προτεραιότητα την επένδυση στους νέους, ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκη ενώνει τις δυνάμεις του με ένα από τα κορυφαία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα. Η συνεργασία έχει στόχο να δημιουργήσει νέες γέφυρες συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και του ευρύτερου κλάδου της κινητικότητας (mobility) σε ένα πλαίσιο δραστηριοτήτων με έμφαση τις κοινές ερευνητικές και εκπαιδευτικές δράσεις, διευρύνοντας τους ορίζοντες των φοιτητών, των ερευνητών και των εργαζομένων του ομίλου Σαρακάκη.

Η διμερής συνεργασία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

  • την ανταλλαγή και διάδοση πληροφοριών και γνώσεων στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας που σχετίζεται με τους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας και της κατασκευής μηχανολογικών προϊόντων.
  • την υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με τη συμμετοχή ερευνητών και εργαζομένων σε ερευνητικά έργα ή ακόμη και σε διπλωματικές και μεταδιδακτορικές ερευνητικές εργασίες
  • τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης των φοιτητών στις εγκαταστάσεις του ομίλου επιχειρήσεων Σαρακάκη
  • τη μακροπρόθεσμη ερευνητική συνεργασία με τα Ερευνητικά Εργαστήρια του Πανεπιστημίου σε όλους τους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας που σχετίζονται με την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία μηχανολογικών προϊόντων.
  • την ανοιχτή επικοινωνία του γραφείου σταδιοδρομίας (Career Office) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με την διεύθυνση ανθρωπίνου δυναμικού του ομίλου Σαρακάκη για την προώθηση των ανοιχτών θέσεων εργασίας στις ομάδες φοιτητών του ΕΜΠ
  • τη διοργάνωση διαλέξεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων με στόχο την ενίσχυση της επιμόρφωσης των φοιτητών στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας και της κατασκευής μηχανολογικών προϊόντων