Σε νέα χέρια η Opel στην Ελλάδα

opel

Η Opel αλλάζει σελίδα στην Ελλάδα και συνεχίζει τη δραστηριότητα της μέσω της ευρέως αναγνωρίσιμης και επιτυχημένης οικογένειας Συγγελίδη.

Ο Όμιλος Συγγελίδη θα εξαγοράσει την υφιστάμενη οργάνωση της Opel Ελλάς και θα καταστεί στο μέλλον η ανεξάρτητη εισαγωγική εταιρία. Η σχετική σύμβαση έχει υπογραφεί. Η Εθνική Εταιρεία Πωλήσεων της Opel θα εξαγορασθεί από μέλη της οικογένειας Συγγελίδη. Το προσωπικό της Opel στην Ελλάδα θα συνεχίσει να απασχολείται στην υφιστάμενη εταιρεία, υπό τη νέα ιδιοκτησία. Η οικογένεια Συγγελίδη είναι υπεύθυνη για τις πωλήσεις της Citroën από το 1965, της Peugeot από το 2014 και της DS Automobile από το 2018.