Ένα Dacia LODGY στο «Ελληνικό Παιδικό Χωριό» στο Φίλυρο

Η ΤΕΟΡΕΝ ΜΟΤΟΡΣ Α.Ε., αποκλειστικός εισαγωγέας Renault & Dacia στην Ελλάδα, με βαθύ αίσθημα ευθύνης και αλληλεγγύης, στηρίζει το «Ελληνικό Παιδικό Χωρίο» στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης, με την παροχή ενός 7θέσιου πολυχρηστικού Dacia LODGY.

Η ΤΕΟΡΕΝ ΜΟΤΟΡΣ Α.Ε. ενισχύει έμπρακτα τις πρωτοβουλίες του Groupe Renault σε πανελλήνιο και παγκόσμιο επίπεδο, με την υποστήριξη κοινωνικών δομών και δράσεων για την ανακούφιση των ευπαθών ομάδων, ιδιαίτερα αυτή τη δύσκολη περίοδο της υγειονομικής κρίσης. Πιο συγκεκριμένα, η ΤΕΟΡΕΝ ΜΟΤΟΡΣ Α.Ε., προκειμένου να ενισχύσει το έργου του «Ελληνικού Παιδικού Χωριού» στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης, παραχώρησε ένα 7θέσιο πολυμορφικό Dacia LODGY για να διευκολύνει τις μετακινήσεις των παιδιών, αλλά και του προσωπικού που στελεχώνει το χωριό.

Το «Ελληνικό Παιδικό Χωριό» στο Φίλυρο είναι αναγνωρισμένο σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Επιδίωξή του είναι να προσφέρει τους βασικούς όρους της οικογενειακής ζωής σε παιδιά των οποίων οι γονείς είτε δεν υπάρχουν πλέον στη ζωή, είτε δεν μπορούν να διατηρήσουν την ευθύνη της γονικής μέριμνας για διάφορους λόγους. Ο σκοπός αυτός πραγματοποιείται με την υποστήριξη της ανάπτυξης του παιδιού κατά το πρότυπο της οικογένειας που αποτελεί το θεμελιώδες κύτταρο της κοινωνίας.

Η παράδοση του Dacia LODGY έγινε στις εγκαταστάσεις του νέου μέλους του δικτύου των εξουσιοδοτημένων διανομέων Renault και Dacia στη Θεσσαλονίκη (26ης Οκτωβρίου 70), Βιο-Καρ plus Ε.Π.Ε. Εκ μέρους του «Ελληνικού Παιδικού Χωριού» στο Φίλυρο, το αυτοκίνητο παρέλαβε ο κ. Λουκάς Ίσσαρης, Γ. Διευθυντής του Χωριού.