Η Yokohama θα εξαγοράσει την Wheel Systems

Η βιομηχανία ελαστικών Yokohama ανακοίνωσε την εξαγορά της Wheel Systems της Trelleborg AB, που ειδικεύεται στα ελαστικά για γεωργικά και βιομηχανικά μηχανήματα.

Η Yokohama Rubber Co., Ltd., ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας αγοράς μετοχών με τη σουηδική Trelleborg AB για την εξαγορά όλων των υφιστάμενων μετοχών της Trelleborg Wheel Systems Holding AB (TWS). Μιας εταιρείας που ειδικεύεται στην κατασκευή και πώληση ελαστικών για γεωργικά και βιομηχανικά μηχανήματα. Η εξαγορά έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί στο δεύτερο εξάμηνο του 2022.

Σκοπός της εξαγοράς

Η εξαγορά της TWS θα συμβάλει στην επέκταση της δραστηριότητας των ελαστικών εκτός δρόμου της Yokohama Rubber, την οποία το επιχειρησιακό πλάνο της έχει τοποθετήσει ως μελλοντική κινητήρια δύναμη για τον κλάδο ελαστικών επαγγελματικής χρήσης. Η αναλογία των ελαστικών καταναλωτών προς τα επαγγελματικά ελαστικά στη σημερινή παγκόσμια αγορά ελαστικών είναι 1:1, αλλά οι πωλήσεις ελαστικών της Yokohama Rubber είναι περισσότερο σταθμισμένες προς τα καταναλωτικά ελαστικά, με αναλογία 2:1 έναντι των επαγγελματικών ελαστικών.

Η εξαγορά της TWS όχι μόνο θα βοηθήσει τη Yokohama Rubber να επιτύχει μια πιο βέλτιστη σύνθεση πωλήσεων, αλλά θα ενισχύσει και τις πωλήσεις επαγγελματικών ελαστικών της εταιρείας.