Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την 8η Νοεμβρίου 2017 την πρόταση νέων στόχων για τη μείωση των συνολικών εκπομπών CO2 στα νέα επιβατικά αυτοκίνητα. Οι στόχοι αυτοί θα συμβάλουν στην υλοποίηση των δεσμεύσεων, όσον αφορά την συμφωνία του Παρισιού για μείωση των εκπομπών CO2 κατά 40%, ως το 2030). Σημαντικότατο ρόλο στην υλοιποίηση θα παίξει η ηλεκτροκίνηση.

Οι μέσες εκπομπές CO2 στα νέα αυτοκίνητα και ελαφρά φορτηγά θα πρέπει να μειωθούν κατά -30% έως το 2030, σε σχέση με τις εκπομπές του 2021. Στόχος ιδιαίτερα φιλόδοξος, καθώς απαιτεί συνδυασμό λύσεων. Χώρες ευαίσθητες σε θέματα περιβάλλοντος έχουν ήδη αποφασίσει πως η ηλεκτροκίνηση είναι η λύση στην επίτευξη των δεσμεύσεων τους απέναντι στην ΕΕ.

Αδιαμφισβήτητα το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας για να επιτευχθούν ελάχιστοι ρύποι είναι η επικράτηση των ηλεκτρικών οχημάτων. Οι μπαταρίες αυτών εξελίσσονται συνέχεια και πλέον μπορούν να παρέχουν εξαιρετικές επιδόσεις. Η απόσταση μεταξύ των φορτίσεων πλέον υπερβαίνει τα 300 χλμ. Η ταχυφόρτιση διαρκεί λιγότερο από μια ώρα, ενώ η οικονομία καυσίμου (πχ. €2.000/έτος) αποσβένει σύντομα το κόστος αγοράς.

Ηλεκτροκίνηση - Volvo XC60 plug-in Hybrid
Ένα Volvo XC60 plug-in Hybrid φορτίζει στο κέντρο του Λονδίνου…

Ποιά είναι τα οχήματα του μέλλοντος;

Ως ηλεκτροκίνητα (ή εξαιρετικά χαμηλών ρύπων) οχήματα ορίζονται τα αμιγώς ηλεκτροκίνητα, τα ηλεκτροκίνητα με βοηθητικό κινητήρα καθώς και τα plug-in υβριδικά. Όλοι δηλαδή οι τύποι οχημάτων που φορτίζονται από εξωτερική πηγή. Οι εταιρείες προσφέρουν πλέον διαφορετικές εναλλακτικές λύσεις για να μπορούν να ικανοποιήσουν όλες τις απαιτήσεις. Ήδη η αγορά έχει ξεκινήσει να γίνεται συνεχώς πιο ανταγωνιστική.

Τι γίνεται στην Ελλάδα με την ηλεκτροκίνηση;

Η Ελλάδα συνεχίζει δυστυχώς να βρίσκεται σε δυσμενή θέση όσον αφορά την αγορά της ηλεκτροκίνησης. Δεν είναι όμως μόνον η κρίση που ευθύνεται για τη μη πρόοδο της αγοράς:

  • Είναι η πλήρης απουσία οικονομικών κινήτρων.
  • Οι πολύπλοκες διαδικασίες μεταξύ δήμων και των αρμόδιων φορέων για την εγκατάσταση σταθμών φόρτισης.
  • Η εξαίρεση των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων από τα κοινοτικά προγράμματα στήριξης των επιχειρήσεων.
  • Η μη προώθηση ηλεκτροκίνητων οχημάτων υπηρεσίας από την τοπική αυτοδιοίκηση.

Συνεπώς, η Ελληνική πολιτεία, προκειμένου να προωθήσει ουσιαστικά την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης θα πρέπει να ακολουθήσει τα ευρωπαϊκά παραδείγματα στην παροχή φορολογικών και κυκλοφοριακών κινήτρων. Να ενοποιήσει το νομοθετικό έργο και να προωθήσει τη χρήση των ηλεκτροκίνητων οχημάτων στις διάφορες εργασίες και διανομές μέσα στους δήμους.

Ηλεκτροκίνηση - BMW i3 charge