Συνεχίζεται η κλοπή στα καύσιμα. Ε και;

Σύμφωνα με έρευνα του Πολυτεχνείου 1 στις 6 αντλίες πρατηρίων καυσίμων βάζουν λιγότερα καύσιμα στα ρεζερβουάρ από αυτά που αναγράφουν! Μας κλέβουν με άλλα λόγια μπροστά στα μάτια μας!

Σύμφωνα με έρευνα του Πολυτεχνείου 1 στις 6 αντλίες μας κλέβουν.

Σύμφωνα με τη έρευνα που παρουσιάστηκε σε εκδήλωση του Συνδέσμου Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, οι αποκλίσεις καυσίμου και πληρωμής αυτού από τους καταναλωτές φθάνει το 9,5%. Η έρευνα έγινε σε 150 πρατήρια καυσίμων της Αττικής με ειδικά διασκευασμένο “μυστικό” αυτοκίνητο. Καιρός είναι να γίνει η αντίστοιχη έρευνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα και να δουν οι αρμόδιοι το μέγεθος της κλοπής. Και για την ιστορία, η νομοθεσία επιτρέπει οι αποκλίσεις να μην ξεπερνούν το 0,5%. Πάντως από επισημάνσεις και διαπιστώσεις χορτάσαμε!

Στην εκδήλωση τονίστηκε ότι όλες οι αποκλίσεις καταγράφονται από τα συστήματα ελέγχου εισροών-εκροών όγκου καυσίμου, τα οποία έχουν εγκατασταθεί στα περισσότερα πρατήρια, αλλά δεν είναι λειτουργικά. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΕΕΠ κ. Αληγάκη το εν λόγω σύστημα έχει εγκατασταθεί στο 99% των πρατηρίων με κόστος 90 εκ. ευρώ, δεν έχουν πιστοποιηθεί τα λογισμικά των συστημάτων και δεν γίνεται η επεξεργασία και η αξιοποίηση των στοιχείων. Το σύστημα δεν λειτουργεί στις φορολογικές αποθήκες, αν και έχει εγκατασταθεί από τον περασμένο Μάϊο του 2016.

Επίσης, εκκρεμούν αποφάσεις για τους σταθμούς των αεροπορικών καυσίμων, εκκρεμεί η έκδοση ΚΥΑ για μαρίνες, εργοτάξια, ΚΤΕΛ και ελεύθερες αποθήκες καυσίμων, καθώς επίσης οι προδιαγραφές και η εγκατάσταση GPS στα βυτιοφόρα. Ο κ. Αληγάκης αναφέρθηκε και στο λαθρεμπόριο καυσίμων και τις απώλειες των εσόδων που εκτιμώνται σε 250-300 εκ. ευρώ. Ο ΙΟΒΕ εκτιμά ότι η αύξηση της φορολογίας στα καύσιμα, οδηγεί σε άνοδο των τιμών τους, μείωση της κατανάλωσης και κατ’ επέκταση μείωση των εσόδων του Δημοσίου.