Η λειτουργική μίσθωση είναι γνωστή και ως χρονομίσθωση ή leasing και αφορά στη μίσθωση αυτοκινήτων μέσω εταιρίας ενοικίασης. Το leasing είναι ιδιαίτερα γνωστό στον επιχειρηματικό κόσμο, καθώς προσφέρει πρακτικές και συμφέρουσες λύσεις μετακίνησης. Η κύρια διαφορά με την χρηματοδοτική μίσθωση (financial leasing) είναι ότι ο μισθωτής πληρώνει απλά την χρήση του οχήματος με όλες τις σχετικές υπηρεσίες που του παρέχονται και όχι την κτήση αυτού. Η λειτουργική μίσθωση απευθύνεται κυρίως σε εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής, ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.

Στην περίπτωση του leasing, ο μισθωτής απαλλάσσεται από ρίσκα και αβεβαιότητα σε θέματα συντήρησης, αλλαγής ελαστικών, ατυχημάτων και βεβαίως της μεταπώλησης, ενώ δεν πληρώνει ούτε ασφάλεια αλλά και ούτε τέλη κυκλοφορίας. Στην πράξη μισθώνει το αυτοκίνητο με το μήνα, μέσω κάποιας εταιρίας ενοικίασης αυτοκινήτων, ενώ στο τέλος του μισθώματος το αυτοκίνητο επιστρέφεται σε αυτήν.

Ποια είναι τα οφέλη του leasing;

Τα οφέλη που προκύπτουν για τον μισθωτή είναι πολλαπλά. Όπως αναφέραμε παραπάνω, ο μισθωτής απαλλάσσεται από θέματα συντήρησης, ασφάλειας και τελών κυκλοφορίας. Ακόμη απαλλάσσεται από τον οικονομικό προβληματισμό και τη διαχειριστική αβεβαιότητα του εταιρικού στόλου. Ειδικά όταν πρόκειται για εταιρίες που έχουν στο στόλο τους δεκάδες αυτοκινήτων. Δεν απαιτείται δέσμευση κεφαλαίων, καθώς κάθε μήνα καταβάλλεται το μηνιαίο μίσθωμα του κάθε οχήματος. Ταυτόχρονα προκύπτουν και φορολογικά οφέλη αφού το μίσθωμα εκπίπτει 100% από τα έξοδα μιας επιχείρησης.

Ο μισθωτής μπορεί να επιλέξει το καινούριο αυτοκίνητο της αρεσκείας του και με τον εξοπλισμό της επιλογής του. Το μίσθωμα συνήθως είναι έως και 5 έτη, ενώ με το πέρας το όχημα επιστρέφει στην εταιρία ενοικίασης. Ο ενδιαφερόμενος στη συνέχεια μπορεί να επιλέξει ένα άλλο καινούργιο αυτοκίνητο για να συνεχίσει το μίσθωμα του, ενώ πολλές εταιρίες ενοικίασης του δίνουν και τη δυνατότητα να αγοράσει το αυτοκίνητο που μίσθωνε αυτά τα χρόνια.

Τι περιλαμβάνει το μηνιαίο μίσθωμα;

Η λειτουργική μίσθωση περιλαμβάνει εκτός από την παροχή ενός καινούριου αυτοκινήτου και όλα τα έξοδα που ενδεχομένως προκύπτουν, εκτός από το καύσιμο. Αυτό σημαίνει πως παρέχεται πανελλαδική εξυπηρέτηση, μικτή ασφάλιση των οχημάτων, όλες τις εργασίες συντήρησης και επισκευής, πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, διαχείριση πιθανών ατυχημάτων, οδική βοήθεια σε όλη την Ελλάδα και αυτοκίνητο αντικατάστασης σε περίπτωση ακινησίας.

Τι πρέπει να προσέξει ο μισθωτής;

Η εταιρία με την οποία θα συνεργαστεί κάποιος είναι ίσως το σημαντικότερο από όλα. Υπάρχουν πολλές εταιρίες στο χώρο, ωστόσο η επιλογή θα πρέπει να είναι προσεκτική, αφού πρακτικά είναι μια σχέση συνεργασίας και όχι απλά η παροχή ενός αυτοκινήτου. Επίσης, το συμβόλαιο μίσθωσης και οι παροχές (όπως π.χ. ο περιορισμός χιλιομέτρων) είναι κάτι που θα πρέπει να απασχολήσει για να μη βρεθεί κανείς προ εκπλήξεως τα επόμενα χρόνια. Και βεβαίως είναι το ύψος του μηνιαίου μισθώματος σε συνδυασμό με την προκαταβολή.

Τέλος, σύμφωνα με το νόμο, ο χρήστης του μισθωμένου οχήματος επιβαρύνεται φορολογικά για τη χρήση εταιρικού αυτοκινήτου. Εδώ σημαντικό ρόλο παίζει η λιανική τιμή προ φόρων (ΛΤΠΦ), η οποία διαμορφώνεται σε πέντε κλίμακες. Εξαιρούνται τα οχήματα με ΛΤΠΦ κάτω των 12.000 ευρώ που παραχορούνται αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς (πχ. στον πωλητή μιας εταιρείας).

Το ποσοστό που βεβαιώνεται ως επιπλέον εισόδημα διαμορφώνεται ως εξής ανάλογα με τη λιανική τιμή προ φόρων:

  • 4% από 0 έως 12.000 ευρώ
  • 7% από 12.001 έως 17.000 ευρώ
  • 14% από 17.001 έως 20.000 ευρώ
  • 18% από 20.001 έως 25.000 ευρώ
  • 22% από 25.000 ευρώ και άνω

Περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργική μίσθωση και τη φορολογία μπορείτε να δείτε στον φορολογικό οδηγό της εταιρίας μίσθωσης Drive:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ DRIVE A.E..pdf