Ισπανικό εναλλακτικό καύσιμο από υδάτινα απόβλητα

Ισπανοί δημιούργησαν το πρώτο εναλλακτικό καύσιμο από υδάτινα απόβλητα. Το βιομεθάνιο επιτρέπει την μείωση των εκπομπών CO2 έως και 80% σε σχέση με την βενζίνη.
Δύο SEAT Leon TGI κινούνται με καύσιμο παραγόμενο από υδάτινα απόβλητα.
Το πρωτοποριακό SMART Green Gas project έχει ως στόχο να αξιοποιήσει τα Ισπανικά υδάτινα απόβλητα παράγοντας ανανεώσιμα βιοκαύσιμα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτοκίνητα φυσικού αερίου CNG. Οι δύο εταιρείες ξεκίνησαν πιλοτικές δοκιμές στο εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων στην Jerez. Δύο SEAT Leon TGI χρησιμοποιούνται ως οχήματα δοκιμών (διαβάστε τη δική μας δοκιμή του Leon TGI εδώ).
Η χρήση εναλλακτικών καυσίμων προσφέρει πολλαπλά οφέλη στο περιβάλλον, αφού τα οχήματα που κινούνται με βιομεθάνιο μπορούν να εκπέμπουν έως και 80% λιγότερο CO2 σε σχέση με τα βενζινοκίνητα οχήματα. Η SMART Green Gas έχει ως στόχο να αποκτήσει τοπικά παραγόμενα ανανεώσιμα καύσιμα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας ή στο δίκτυο διανομής αερίου. Η εν λόγω εταιρία -υποστηριζόμενη από το κέντρο βιομηχανικής τεχνολογικής ανάπτυξης- αναπτύσσεται με την συμμετοχή 5 εταίρων συμπεριλαμβανομένων των Gas Natural Fenosa και Naturgas EDP, καθώς και δημόσιων ερευνητικών οργανισμών, όπως το Catalan Institute for Water Research (ICRA) και τα Πανεπιστήμια των Girona, Valladolid και Santiago de Compostela. Η SEAT συμμετέχει σε συνεργασία με την Aqualia.