Το Waze app έρχεται στα Volvo

Η βιβλιοθήκη με τις in-car εφαρμογές σε όλα τα μοντέλα Volvo με ενσωματωμένες εφαρμογές και υπηρεσίες Google αποκτά πλέον και το Waze app.

Για την πρόσβαση στα καλύτερα στοιχεία της εφαρμογής Waze, όπως η χάραξη διαδρομής σε πραγματικό χρόνο, η πλοήγηση και οι ειδοποιήσεις, αρκεί απλώς η εγκατάστασή της, μετά το download από το Google Play Store σε ένα οποιοδήποτε Volvo με υπηρεσίες Google. Η in-car εφαρμογή Waze βοηθά τον οδηγό να στο να αποφύγει την αποδιοργάνωση και την απόσπαση προσοχής που προκαλεί το τηλέφωνο, συμβάλλοντας στο να γίνουν πιο εύκολες οι καθημερινές διαδρομές. Η εφαρμογή Waze προβάλλεται στο σύστημα infotainment και χρησιμοποιεί ευρύτερο τμήμα της κεντρικής οθόνης στο περιβάλλον χρήστη της Volvo.