Και επισήμως πλέον μπήκαμε στο χειμώνα και θυμόμαστε το νέο μέτρο για την υποχρεωτική χρήση αλυσίδων χιονιού στα αυτοκίνητα. Πως όμως ορίζεται η υποχρεωτικότητα; Τι ισχύει για ενοικιαζόμενα ή leasing οχήματα;

Από φέτος τίθεται σε ισχύ το μέτρο που υποχρεώνει τους οδηγούς να φέρουν αντιολισθητικά μέσα στο όχημα τους και πιο συγκεκριμένα από την 1η Οκτωβρίου έως και το τέλος Απριλίου. Με το μέτρο αυτό το Υπουργείο Μεταφορών στοχεύει σε ένα ευρύτερο πλάνο χειμερινής οδικής ασφάλειας, αντίστοιχο με αυτά που εφαρμόζονται σε χώρες της βόρειας Ευρώπης.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν όλα τα οχήματα που κυκλοφορούν σε εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της χώρας μας, από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο θα πρέπει να έχουν μαζί τους αλυσίδες χιονιού ή χιονοκουβέρτες ή να εφοδιάζονται με χειμερινά ελαστικά. Τα παραπάνω καθίστανται υποχρεωτικά μόνο και εφόσον εκδοθούν ανακοινώσεις από τις αρμόδιες αρχές (Πολιτική Προστασία, Τροχαία, Αστυνομία) για νομούς στους οποίους οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν επιβάλλουν τη χρήση των παραπάνω. Αν στη διάρκεια ισχύος αυτών των ανακοινώσεων πραγματοποιηθούν έλεγχοι και βρεθούν οδηγοί οχημάτων χωρίς τα κατάλληλα αντιολισθητικά μέσα, θα επιβάλλεται πρόστιμο που ανέρχεται στα 80 ευρώ.

Τι ισχύει για τα μισθωμένα αυτοκίνητα;

Στις περιπτώσεις που ένα όχημα είναι ενοικιαζόμενο, συμπεριλαμβανομένου και των οχημάτων σε μακροχρόνια μίσθωση (leasing), η υποχρέωση αυτή επιβαρύνει τον μισθωτή και χρήστη του οχήματος. Οι εταιρίες εκμισθώσεων οχημάτων, εφόσον ζητηθεί από τους μισθωτές, είναι υποχρεωμένες να προμηθεύσουν, με το αντίστοιχο κόστος, τον κατάλληλο εξοπλισμό και επίσης να αναγράφουν το αίτημα στο μισθωτήριο συμβόλαιο του οχήματος. Σε όλα τα μισθωμένα οχήματα ως παραβάτης θα θεωρείται ο μισθωτής εφόσον δεν έχει αιτηθεί τα απαραίτητα αντιολισθητικά μέσα (αλυσίδες χιονιού, χιονοκουβέρτες, χειμερινά ελαστικά) από την εταιρία εκμισθώσεων.

Προφανώς λοιπόν όταν οι καιρικές συνθήκες δεν το απαιτούν, κατά το διάστημα Οκτώβριος-Απρίλιος και δεν έχει εκδοθεί σχετική ανακοίνωση, οι οδηγοί δεν έχουν την υποχρέωση να φέρουν αλυσίδες χιονιού ή αντίστοιχο εξοπλισμό στο όχημα τους.

Διαβάστε ακόμη:

5 κοινά λάθη κατά την οδήγηση στο χιόνι