Κινητό & βενζίνη

Αν είχες την απορεία γιατί δεν πρέπει να μιλάμε στο κινητό όταν βάζουμε βενζίνη, ίσως το παραπάνω video να δώσει εξηγήσεις. Το ρισκάρεις…?